Koopman Infra
Modern Ambachtelijk Ondernemen

Koopman Infra Raalte is een familiebedrijf dat is opgericht in 1996.Wij zijn actief op het gebied van infrastructuur in het oostelijke deel van het land.Koopman Infra is in het bezit van het ISO 9001:2008 , VCA** 2008/5.1 en SEB certificaat.Tot de opdrachtgevers van Koopman Infra behoren overheid en semi-overheidsinstellingen,bedrijven,aannemers en particulieren.

Projecten

Straatwerk particulier BK straat

Koopman Infra is in week 17 2015 begonnen met het aanbrengen van diverse bestrating rondom een verbouwde woning aan de BK straat in Raalte.Deze werkzaamheden zullen 1 week in beslag nemen.

Lees verder

Woonrijpmaken Voorveld Luttenberg

Koopman Infra is 2 Maart 2015 in opdracht van de gemeente Raalte begonnen met het woonrijpmaken van het Voorveld in Luttenberg.Deze werkzaamheden zullen 4 weken duren.

Lees verder

Reconstructie Oude Molenweg te Raalte

Koopman Infra is 2 Maart 2015 in opdracht van de gemeente Raalte begonnen met de Reconstructie van de Oude Molenweg.Deze gehele weg wordt opnieuw ingericht.Koopman Infra zal alle huisaansluitingen gaan vervangen.Ook zullen er fietssuggestiestroken aan beide zijden van de weg komen te liggen.Deze werkzaamheden zullen in juni opgeleverd gaan worden.

Lees verder

Aanleg buitenterrein Brede School Kwintijn

Koopman Infra is in oktober 2014 in opdracht van stichting de Mare begonnen met het inrichten van het buitenterrein rondom de nieuwe brede school " Kwintijn" te Raalte.Deze werkzaamheden zijn eind 2014 conform planning opgeleverd.

Lees verder

Woonrijpmaken Salland fase 1b gemeente Raalte

Koopman Infra is in oktober 2014 in opdracht van de gemeente Raalte begonnen met het woonrijpmaken van Salland fase 1b te Raalte.De definitieve bestrating zal hier aangebracht worden.Ook zal de Landrechtweg geheel voorzien worden van nieuw asfalt.Deze werkzaamheden zijn conform planning in december 2014 opgeleverd.

Lees verder

Reconstructie Kruissteenweg gemeente Wierden

Koopman Infra is in september 2014 begonnen met het aanleggen van de bestrating van de Kruisteenweg in de gemeente Wierden.De rijbaan zal voorzien worden van nieuwe bestrating evenals de trottoirs aan beide zijden.Deze werkzaamheden zullen in 12 weken tijd opgeleverd worden.

Lees verder

Fase 2 Woonrijpmaken Kiezebos

Koopman Infra is in mei 2014 begonnen in opdracht van Salland Wonen met het woonrijpmaken van fase 2 op het Kiezebos te Heino.Er zal een grote centrale wadi aangelegd worden met daarbij een speeltuin.Ook zal de definitieve bestrating aangebracht worden.Deze werkzaamheden zullen eind 2014 gereed zijn.

Lees verder

Koopman Infra straatwerk Lemelerveld gemeente Dalfsen

Koopman Infra is in juli 2014 in opdracht van Bouwbedrijf Vosman begonnen met het verrichten van grondwerk en het aanbrengen van gebakken waalformaten rondom een vrijstaande woning in Lemelerveld.Deze werkzaamheden zijn conform planning voor de bouwvak afgerond.

Lees verder

Terreinwerkzaamheden Overkempe te Olst

Koopman Infra is in januari 2014 in opdracht van de stichting de Seizoenen begonnen met het opwaarderen van het terrein van de Overkempe te Olst.Stichting de Seizoenenheeft op basis van het plan van aanpak voor Koopman Infra gekozen.Deze werkzaamheden zullen eind 2014 afgerond zijn.Op het terrein zullen diverse herbestratingswerkzaamheden uitgevoerd worden.Ook zullen er wandelpaden van Graustabiel aangelegd worden.

Lees verder

Inrichten buitenterrein Hoftheater te Raalte

Koopman Infra is in week 40 2013 in opdracht van de Ontwikkelingscombinatie Fransiscushof begonnen met het inrichten van het totale buitenterrein van het Hoftheater te Raalte.Deze werkzaamheden zullen 6 weken in beslag nemen.

Lees verder

Koopman Infra straatwerk particulier Raalte

Koopman Infra is in week 43 2013 begonnen met de aanleg van de bestrating om een vrijstaande villa op het voormalige Fransiscushof terrein te Raalte.Deze werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van gebakken waalformaat, aanbrengen van grind en het leggen van keramische tegels.

Lees verder

Aanleg beweegtuin te Raalte

Koopman Infra is in September 2013 in opdracht van Zorggroep Raalte begonnen met de aanleg van een beweegtuin voor de bewoners van het Swaenewoerd te Raalte.

Lees verder

Levende Zonnewijzer schoolplein Heeten

Koopman Infra is in de herfstvakantie begonnen met de aanleg van een levende zonnewijzer in het schoolplein van de Bernadetteschool in Heeten.De afmetingen van de levende zonnewijzer zijn ca. 7 bij 4 meter en wordt in grootformaat in de bestaande bestrating aangelegd.Het bijzondere aan dit type zonnewijzer is, dat het geen staaf (gnomon ) heeft, maar dat degene die meet fungeert als gnomon door plaats te nemen in de zonnewijzer. Doormiddel van de schaduw vandegene die meet, kan je de tijd..

Lees verder

Woonrijpmaken voormalig T&D Terrein Deventer

Koopman Infra is in week 40 2013 begonnen met het woonrijpmaken van het voormalige T&D Terrein in Deventer.Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden in 2015 opgeleverd zullen worden.

Lees verder

Herstraten Hagweg

Koopman Infra is in opdracht van de gemeente Raalte in week 33 2013 begonnen met het herstraten van 3 gedeelten van de Hagweg te Raalte.Hierbij wordt de rijbaan opnieuw bestraat en zullen er aan beide zijden van de weg grasbetonstenen gelegd worden.Deze werkzaamheden nemen acht weken in beslag en zullen eind week 40 opgeleverd worden.

Lees verder

Koopman Infra straatwerk heeten

Koopman Infra is in januari 2013 in opdracht van Parc Salland begonnen met het verwijderen van de asfaltwegen.deze asfaltwegen worden vervangen voor een mooie genuanceerde betonstraatsteen.Ook wordt het parkeerterrein op het parc volledig bestraat.Koopman Infra zal deze werkzaamheden begin mei opleveren.

Lees verder

American Motorcycle Museum

Het American Motorcycle Museum Raalte heeft Koopman Infra begin 2013 opdracht gegeven voor het aanleggen van circa 1300 m2 parkeervoorziening.

Lees verder

Koopman Infra rioolvervanging Nieuw Heeten

Koopman Infra is maandag 18 februari 2013 in opdracht van de gemeente Raalte begonnen met het verwijderen van een versleten betonriool 500mm in de Okkenbroekstraat te Nieuw Heeten.Tevens wordt in dit tracé een glasvezelkabel gelegd.Vervolgens zullen de parkeerplaatsen weer herbestraat worden.

Lees verder

Koopman Infra straatwerk Enter

Koopman Infra is in Oktober 2012 begonnen met het aanleggen van de bestratingen in de Oranjebuurt te Enter.Deze werkzaamheden zullen circa Mei 2013 afgerond zijn.

Lees verder

Realiseren parkeerplaatsen VV Heino

Koopman Infra is in week 45 gestart met de realisatie van 65 parkeerplaatsen bij VV Heino.Er is 1 tennisbaan verwijderd om deze parkeerplaatsen te kunnen realiseren.Het unieke aan dit project is dat al het hemelwater via het Aquaflow systeem in de bodem geïnfiltreerd zal worden.Dit project zal volgens planning 20 december opgeleverd worden.Opdrachtgever van dit project is de gemeente Raalte.

Lees verder

Koopman Infra straatwerk Raalte

Koopman Infra is begin Februari 2013 begonnen met het inrichten van het terrein om een bedrijfshal aan de Kotterstraat te Raalte.Deze werkzaamheden zullen eind Februari door ons afgerond worden.

Lees verder

Koopman Infra straatwerk Heino

Koopman Infra is in Januari 2013 begonnen met bestratingswerkzaamheden rondom de Megastallen aan de Lemelerveldseweg te Heino.Deze bestratingswerkzaamheden zullen in Februari 2013 opgeleverd worden.

Lees verder

Koopman Infra straatwerk Deventer

Koopman Infra is in februari 2013 begonnen met het opwaarderen van het buitenterrein van Grouwstra Auto's BV te Deventer.Deze werkzaamheden zijn half maart door Koopman Infra opgeleverd.

Lees verder

Koopman Infra straatwerk Wierden

Koopman Infra is in April 2012 begonnen met het realiseren van de elementenverhardingen rondom de nieuw aangelegde spoortunnel in het centrum van Wierden.Het werk zal circa medio Oktober worden afgerond.

Lees verder

Koopman Infra afkoppelen hemelwater De Zegge

Koopman Infra is begin 2012 in opdracht van de Gemeente Raalte begonnen met het afkoppelen van hemelwater van bestaande bedrijven ( dakwater ) op het bedrijventerrein De Zegge te Raalte.Dit werk zal eind 2012 opgeleverd worden.

Lees verder

Koopman Infra woonrijpmaken Kiezebos Heino

Koopman Infra is in Mei 2012 in opdracht van het Saalien ontwikkeling BV begonnen met het woonrijpmaken van het plan Kiezebos te Heino.Verwachte opleveringsdatum is medio 2014.

Lees verder

Koopman Infra woonrijpmaken Broekland

In november 2011 is Koopman Infra in opdracht van de gemeente Raalte begonnen met het woonrijpmaken van 't Broeck te Broekland.Deze werkzaamheden zullen in Januari 2012 opgeleverd worden.

Lees verder

Koopman Infra straatwerk Raalte

Koopman Infra is in opdracht van het Waterschap Groot Salland begonnen met het verrichten van onderhoudswerkzaamheden langs de kademuur aan de Kanaaldijk Oostzijde te Raalte.Deze werkzaamheden zijn eind November 2012 afgerond.

Lees verder

Recente projecten

Koopman Infra is in Oktober 2012 begonnen met het aanleggen van de..

Lees verder

Koopman Infra is begin 2012 in opdracht van de Gemeente Raalte..

Lees verder

Koopman Infra is in week 17 2015 begonnen met het aanbrengen van..

Lees verder